دسته بندی ها
بزن بریم

متون مذهبی

لغات انگلیسی متون مذهبی

1

bible

bible

انجیل (کتاب مقدس مسیحیان)

commandment

commandment

فرمان‌های ده فرمان (متون مذهبی)

epistle

epistle

رساله (انجیل) (رقعه)

gospel

gospel

انجیل
2

koran

koran

قرآن ([کتاب مقدس مسلمانان])

new testament

new testament

عهد جدید

old testament

old testament

عهد عتیق

parable

parable

داستان اخلاقی (مثل، حکایت)
3

psalm

psalm

مزامیز (سرود مذهبی، مناجات)

rig veda

rig veda

ریگ‌ودا (کتاب مذهبی هندو)

scripture

scripture

کتاب آسمانی (کتاب مقدس)

sura

sura

سوره
4

sutra

sutra

سوترا (کتاب مقدس آیین بودا و جین)

talmud

talmud

کتاب مذهبی تلمود (یهودیت)

tantra

tantra

تانترا (کتاب کهن آموزه‌های بودایی و جینی)

torah

torah

تورات
5

veda

veda

وداها (کتاب کهن هندو)

verse

verse

بیت (آیه، مصراع)

word

word

انجیل (کلام خدا)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.