دسته بندی ها
بزن بریم

روابط عاشقانه

لغات انگلیسی روابط عاشقانه

1

kiss

kiss

بوسیدن

lovesick

lovesick

عاشق (دلباخته)

chemistry

chemistry

جذبه (کشش)

kiss

kiss

بوسه (بوس)
2

heart

heart

قلب

date

date

قرار (عاشقانه)

care

care

اهمیت دادن

liaison

liaison

رابطه نامشروع
3

heartstrings

heartstrings

احساسات عمیق (محبت عمیق)

date

date

قرار گذاشتن (قرار (عاشقانه) گذاشتن)

love

love

عاشقانه

ardor

ardor

شور (اشتیاق، تب و تاب)
4

lovey-dovey

lovey-dovey

عاشقانه (افراطی) (عشقولانه)

devotion

devotion

عشق (وفاداری، محبت)

fancy

fancy

به کسی گرایش داشتن (از نظر جنسی) ((کسی را) خواستن، (به کسی) علاقه داشتن)

devoted

devoted

وفادار (متعهد، علاقه‌مند، فداکار)
5

breakup

breakup

جدایی (به هم زدن (رابطه))

lust

lust

شهوت (هوس، میل جنسی)

compatible

compatible

هم‌عقیده (تفاهم‌دار، سازگار، جور)

sweetheart

sweetheart

عاشق (معشوق)
6

cherish

cherish

گرامی داشتن (عزیز کردن، عزیز شمردن)

affectionate

affectionate

مهربان (پرمهر و محبت)

flirt

flirt

لاس زدن (عشوه‌گری کردن)

partner

partner

شریک (زندگی) (شریک (کاری))
7

crush

crush

علاقه (خاطرخواهی، عشق)

passion

passion

شور و اشتیاق (عشق، احساسات شدید)

passionate

passionate

پرشور (آتشین، پراشتیاق)

amorous

amorous

عاشقانه (وابسته به رابطه جنسی)
8

together

together

با هم

adoration

adoration

محبت (علاقه، ستایش)

infatuated

infatuated

خاطرخواه (عاشق‌پیشه، عاشق، شیفته)

break up

break up

به هم زدن (تمام کردن (رابطه))
9

lovelorn

lovelorn

عاشق دل‌خسته (عاشق شکست‌خورده)

romance

romance

رابطه عاشقانه (عشق و عاشقی)

romantic

romantic

عاشقانه (رومانتیک)

flirt

flirt

لاس زن (لوند، عشوه گر)
10

caress

caress

نوازش کردن

lover

lover

معشوقه (معشوق)

unrequited

unrequited

یک‌طرفه (عشق) (یک‌جانبه)

romanticism

romanticism

رمانتیسیسم (رمانتیسم، رمانتیک)
11

affair

affair

رابطه‌ی نامشروع (جنسی)

affection

affection

محبت (علاقه)

valentine

valentine

محبوب (معشوق)

infatuation

infatuation

شیفتگی (شیدایی، دلباختگی)
12

Cupid

Cupid

خدای عشق ([پسربچه‌ی بالداری با تیر و پیکان])

flirtation

flirtation

لاس‌زنی (لاسیدن، لوندی، عشوه‌گری)

boyfriend

boyfriend

دوست پسر

intimacy

intimacy

رابطه نزدیک (صمیمیت، رابطه خصوصی)
13

embrace

embrace

در آغوش کشیدن (بغل کردن)

intimate

intimate

صمیمی (نزدیک)

fling

fling

رابطه ی عاشقانه کوتاه (عشق و عاشقی زودگذر)

girlfriend

girlfriend

دوست دختر (دوست (مونث))
14

adoring

adoring

مهربان (بامحبت، باعاطفه)

caress

caress

نوازش

court

court

نامزدبازی کردن (خواستگاری کردن، خاطرخواه بودن)

enamored

enamored

شیفته (دلباخته، عاشق)
15

smitten

smitten

دلباخته (عاشق، شیفته، شیدا)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *