دسته بندی ها
بزن بریم

مسیرهای ادامه تحصیل

لغات انگلیسی مسیرهای ادامه تحصیل

1

summer school

summer school

مدرسه ی تابستانی (دانشگاه تابستانی)

access course

access course

دوره کمک آموزشی

interdisciplinary

interdisciplinary

بین رشته ای

humanity

humanity

علوم انسانی
2

research

research

پژوهش کردن (تحقیق انجام دادن)

foundation course

foundation course

درس پایه (درس اجباری)

course

course

دوره (آموزشی) (درس)

program

program

برنامه
3

liberal arts

liberal arts

علوم انسانی (علوم مقدماتی)

major

major

رشته

minor

minor

رشته شناور (رشته فرعی، رشته دوم)

postdoctoral

postdoctoral

پسادکتری (فوق دکترا)
4

discipline

discipline

رشته درسی (رشته دانشگاهی)

art

art

هنر

honor

honor

کلاس پیشرفته (کلاس اضافی)

day school

day school

دوره روانه (دانشگاه)
5

research

research

پژوهش (تحقیق)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *