دسته بندی ها
بزن بریم

انواع مدرسه

لغات انگلیسی انواع مدرسه

1

public school

public school

مدرسه دولتی

vocational school

vocational school

هنرستان (مدرسه فنی و حرفه ای)‎

middle school

middle school

مدرسه راهنمایی

catchment area

catchment area

منطقه تحت پوشش (برای خدمات بهداشتی و دولتی)
2

grade school

grade school

دبستان (مدرسه ابتدایی)

K-12

K-12

نظام آموزشی (دوره های آموزشی (از مهدکودک تا پیش دانشگاهی))

upper school

upper school

آموزش متوسطه

GED

GED

معادل دیپلم (دیپلم متفرقه)
3

elementary school

elementary school

دبستان (مدرسه ابتدایی)

SAT

SAT

آزمون اس ای تی (یکی از دو امتحان استاندارد برای ورود به دانشگاه در آمریکا)

preparatory school

preparatory school

پیش‌ دانشگاهی

primary

primary

ابتدایی
4

nursery school

nursery school

مهد کودک (پیش دبستانی)

summer school

summer school

مدرسه ی تابستانی (دانشگاه تابستانی)

school district

school district

حوزه ی آموزشی (بخش آموزش و پرورشی)

parochial school

parochial school

مدرسه وابسته به کلیسا (مدرسه مذهبی)
5

magnet school

magnet school

مدرسه نمونه

independent school

independent school

مدرسه غیرانتفاعی (مدرسه غیردولتی)

high school

high school

دبیرستان

special school

special school

مدرسه ویژه (مدرسه استثنایی)
6

comprehensive

comprehensive

جامع (کامل)

kindergarten

kindergarten

مهدکودک (پیش‌دبستانی)

co-educational

co-educational

(مدرسه) مختلط

academy

academy

آکادمی (آموزشگاه، هنرکده، انجمن ادبی (علمی یا هنری))
7

diploma

diploma

دیپلم (مدرک تحصیلی)

comprehensive school

comprehensive school

مدرسه جامع

grade point average

grade point average

معدل کل

private school

private school

مدرسه غیرانتفاعی (مدرسه خصوصی، مدرسه غیردولتی)
8

senior high school

senior high school

آموزش متوسطه

junior high school

junior high school

مدرسه راهنمایی (پیش دبیرستان)

secondary education

secondary education

آموزش متوسطه

lower school

lower school

دبستان (مدرسه ابتدایی)
9

trade school

trade school

هنرستان (مدرسه فنی و حرفه ای)

special education

special education

آموزش ویژه (برای کودکان استثنایی)

primary school

primary school

دبستان (مدرسه ابتدایی)

access course

access course

دوره کمک آموزشی
10

grammar school

grammar school

مدرسه ابتدایی (دبستان)

community college

community college

کالج منطقه‌ای (کالج دوساله، کالج شهر)

sixth form

sixth form

پیش دانشگاهی

college

college

کالج (دانشکده)
11

tertiary college

tertiary college

آموزش دانشگاهی (کالج عالی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *