دسته بندی ها
بزن بریم

ابراز علاقه

لغات انگلیسی ابراز علاقه

1

absorbed in something

absorbed in something

غرق در چیزی بودن

absorption

absorption

شیفتگی (مجذوبیت)

addict

addict

معتاد

addicted

addicted

معتاد
2

agog

agog

مشتاق (بی‌قرار، هیجان‌زده)

catch one's breath

catch one's breath

نفس خود را حبس کردن (از روی ترس یا حیرت)

busybody

busybody

آدم فضول (نخود هر آش)

capture

capture

جلب کردن (جذب کردن)
3

concerned

concerned

علاقمند (درگیر)

coy

coy

خجالتی (در زمینه عشق و مسائل جنسی) (کمرو، معصوم)

curious

curious

کنجکاو

eager

eager

مشتاق (پراشتیاق)
4

all ears

all ears

سراپا گوش

enchant

enchant

مجذوب کردن (مسحور کردن)

engrossed

engrossed

مجذوب (مشغول)

enthuse

enthuse

(درباره چیزی) با ذوق و شوق صحبت کردن
5

enthusiasm

enthusiasm

شور و شوق (اشتیاق)

enthusiast

enthusiast

مشتاق (هوادار، طرفدار)

fad

fad

مد زودگذر (مد روز)

fascinated

fascinated

مجذوب (شیفته)
6

fascination

fascination

شیفتگی (علاقه مندی)

grab

grab

جلب کردن (توجه)

hook

hook

(هر چیز) جلب‌کننده توجه

inquisitive

inquisitive

کنجکاو ([مشتاق پرسش و یادگیری])
7

interest

interest

علاقه

into

into

علاقمند به

intrigue

intrigue

توجه (کسی را) جلب کردن (مسحور کردن)

intrigued

intrigued

مجذوب (علاقمند)
8

keen on something

keen on something

به چیزی تمایل داشتن (به انجام کاری تمایل داشتن)

lukewarm

lukewarm

بی‌اشتیاق

nosy

nosy

فضول

nosy parker

nosy parker

آدم فضول
9

pique

pique

تحریک کردن (برانگیختن، مشتاق کردن)

rapt

rapt

مسحور (شیفته، مجذوب)

rivet

rivet

در جای خود خشک شدن (از ترس) (مجذوب شدن، میخکوب شدن)

rouse

rouse

تحریک کردن (برانگیختن، هیجان‌زده کردن)
10

stimulate

stimulate

برانگیختن (تحریک کردن)

switched on

switched on

هیجان‌زده (مشتاق)

thirsty for something

thirsty for something

تشنه چیزی بودن (مشتاق چیزی بودن، خواهان چیزی بودن)

unconcerned

unconcerned

بی‌تفاوت (بی‌توجه، بی‌علاقه)
11

uninterested

uninterested

بی‌علاقه (بی‌اشتیاق)

weary

weary

خسته
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *