دسته بندی ها
بزن بریم

زمان گذشته ساده

(simple past tense)

زمان گذشته ساده یا به عبارت دیگر ماضی مطلق برای بیان حالت یا عملی که در زمان مشخصی در گذشته انجام گرفته و با زمان حال هیچگونه ارتباطی ندارد به کار می رود. برای آشنایی با موارد کاربرد دیگر آن یادداشت امروز را بخوانید.

آموزش گرامر زمان گذشته کامل 

موارد کاربرد زمان گذشته ساده:

زمان گذشته ساده

1 – برای بیان حالت یا عملی که در زمان مشخصی در گذشته انجام گرفته و زمان حال هیچگونه ارتباطی ندارد.

برای نشان دادن زمان وقوع عمل اغلب عباراتی که قید زمان را مشخص میکند در جمله بکار میروند:

Last monthاه گذشته) ، last week(هفته گذشته) ، yesterday (دیروز) ، last year (سال گذشته)، ago  (گذشته و غیره)

I saw him yesterday                                      

اورا دیروز دیدم

Bob was born in 1945

باب در سال 1945 به دنیا امد

یاداوری : بجای قید زمان ممکن است مکانی را که عمل درانجا صورت گرفته ذکر کنند :

I saw him in rome

من اورا در رم دیدم

He learned latin at school.

او زبان لاتین را در مدرسه یادگرفت

یاد اوری 2  : اگر گوینده راجب یک عمل معین و مشخص صحبت بکند باز هم ممکن است قید زمان جمله حذف شود.

He paid a thousand pounds for that car

او یک هزار لیره برای ان ماشین پرداخت

Did you enjoy your journey?

از مسافرت خودتان لذت میبرید؟

2 – برای بیان حالت و عملی که در یک زمان مشخص در گذشته انجام شده و به پایان رسیده است

The train arrived ten mintues ago

ترن ده دقیقه قبل وارد شد

It rained five days ago

باران پنج روز قبل بارید

3 – برای یک سوال مربوط به گذشته( زمان گذشته ساده را سوالی کن)

What did you meet him?

شما کی اورا ملاقات کردید؟

Where did you get that hat?

ان کلاه را کجا به دست اوردید؟

4 – برای ذکر اعمالی که پشت سرهم انجام گرفته اند.

He met her in London. Than they became engaged and soon got married. Their first child was born in London but they quickly decided to leave London.they lived in the country for twenty years.

او ان دختر را در لندن ملاقات کرد. سپس نامزد شدند و بعد ازدواج کردند. بچه اول انها در لندن متولد شد ولی انها بلافاصله تصمیم گرفتند لندن را ترک کنند .انها مدت بیست سال درحومه زندگی کردند

5 – برای بیان حالت و عملی درگذشته مشخص انجام گرفته است.اگرچه زمان منظور ناتمام باشد. یعنی هنوز منقضی نشده باشد

I got up late today

من امروز دیر بیدار شدم

6 – برای بیان حالت و عملی که در زمان گذشته تکرار شده و یا برحسب عادت انجام گرفته است

When I was a boy I studied hard

وقتی که من بچه بودم خیلی درس میخواندم

7 – زمان گذشته ساده ممکن است برای بیان حالت یا عملی که در گذشته انجام گرفته و زمان ان مشخص نشده است به کار میرود . ولی باید مربوط به یکی از حالت مشروحه باشد:

الف – مدتی از زمان را در گذشته اشغال کرده ودر گذشته پایان رسیده  است

ب – در نقطه ای از زمان در گذشته انجام گرفته و به اتمام رسیده است

مثال برای زمان الف

He worked in that bank for four years

اومدت چهار سال در ان بانک کار کرد

مثال برای زمان ب

My mother once saw queen Victoria

مادرم یک بار ملکه ویکتوریا را دید

8 – وقتی ما میخواهیم عملی را بیان کنیم که در گذشته مکررا انجام گرفته یا شخصی عملی را مکرذا برحسب عادت انجام داده است نه تنها میتوانیم ان عمل را بازمان گذشته ساده بیان کنیم بلکه میتوان از فعل وجهی استفاده کرد و پیش از مصدر ان فعل قرار دهیم . مثل

When I was a boy I studied hard

Or

When I was a boy I used to study hard

Or

When I was a boy it was my habit to study hard

موقعی که جوان بودم عادت داشتم خیلی درس بخوانم

Years ago men believed that the earth was flat

Or

Years ago it was the habit of men believe that the earth was flat

9 – بجای زمان گذشته، آینده( زمان آینده) در جمله های پیرو قیدی به کار برده میشود مشروط بر اینکه فعل جمله پیرو مربوط به زمان گذشته ساده باشد و یکی از این حروف ربط وابسته شروع شده باشد :

If as soon as when before . after.till.until.etc.

I said that as soon as he came I would go

من گفتم همینکه او بیاید من خواهم رفت

10 – در زبان انگلیسی هنگام تقاضا برای اینکه ادب و احترام بیشتری نشان دهند به جای زمان حال زمان گذشته افعال  can. May . will  را بکار میبرند.

Would you help me . please?

ممکن است به من کمک کنید لطفا؟

Might I borrow your book?

ایا لطفا ممکن است کتابتان را به من عاریه دهید؟

Could you please turn on the light?

بی زحمت ممکن است چراغ را روشن کنید؟

افعال ماضی would might , could  در جملات فوق به جای افعال زمان حال will و can و may بکار برده شده اند

 

آيا شما هم سوالی درباره زمان گذشته ساده داريد؟

زبان آموزان عزیز برای اطلاع از دوره ها و پکیج های آموزش زبان انگلیسی می توانید در بخش نظرات سوالات خود را مطرح کنید.

برای اطلاع از آموزش های سایت زبان رمزی به لینک زیر مراجعه کنید. 

فروشگاه زبان رمزی 

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *