دسته بندی ها
بزن بریم

پوست

لغات انگلیسی پوست

1

Albino

Albino

زال

Wart

Wart

زگیل

Dark

Dark

تیره (بیرنگ (توصیف رنگ))

Skin

Skin

پوست
2

Eczema

Eczema

اگزما

Birthmark

Birthmark

ماه گرفتگی (خال مادر زاد)

Blackhead

Blackhead

جوش سرسیاه

Blotch

Blotch

لک (خال)
3

Jaundice

Jaundice

یرقان (زردی)

Complexion

Complexion

رنگ پوست (رنگ و رو)

Dimple

Dimple

چال گونه

Blister

Blister

تاول
4

Sweat

Sweat

عرق

Liver spot

Liver spot

لکه پوستی

Bronzed

Bronzed

برنزه

Hirsute

Hirsute

پر مو (پشمالو)
5

Crows feet

Crows feet

چروک دور چشم

Tan

Tan

برنزه (آفتاب سوخته)

Perspiration

Perspiration

عرق (تعرق)

Fair

Fair

روشن (بلوند، بور)
6

Pimple

Pimple

جوش

Acne

Acne

آکنه (جوش)

Swarthy

Swarthy

(پوست) سبزه (سیه چرده)

Scar

Scar

جای زخم
7

Wrinkle

Wrinkle

چروک (چین)

Pore

Pore

منفذ (پوستی)

Cuticle

Cuticle

ماهک ناخن

Freckle

Freckle

کک و مک
8

Callus

Callus

پینه

Bruise

Bruise

کبودی

Blemish

Blemish

نقص (عیب)

Bruise

Bruise

کبود کردن (کبود شدن)
9

Flesh

Flesh

گوشت (جاندارن)

Hairy

Hairy

پر مو (پشمالو، مودار)

Pale

Pale

رنگ پریده

Port wine stain

Port wine stain

خال لکه شرابی (نوعی ضایعه پوستی)
10

Tone

Tone

کشیدگی طبیعی (پوست، ماهیچه)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *