دسته بندی ها
بزن بریم

آسمان

لغات انگلیسی آسمان

1

airspace

airspace

مرز هوایی

azure

azure

لاجوردی (نیلی)

bolt

bolt

پرتوی نور

cirrus

cirrus

ابر سیروس (ابر پرسا)
2

clear

clear

صاف شدن (آسمان و ...)

clear

clear

صاف

cloud

cloud

ابر

cloudless

cloudless

صاف (هوا) (بی‌ابر)
3

cloudy

cloudy

ابری

constellation

constellation

صورت فلکی

cover

cover

پوشش ابر

crepuscular

crepuscular

پگاه‌رو (پگاه‌زی)
4

cumulonimbus

cumulonimbus

ابر کومه‌ای‌بارا (کومولونیمبوس)

cumulus

cumulus

ابر کومه‌ای (ابر کومولوس)

dark

dark

تاریک

firmament

firmament

گنبد آسمان
5

fog

fog

مه

gloomy

gloomy

گرفته (هوا، فضا) (دلگیر، تاریک)

grey

grey

ابری (گرفته (هوا))

heaven

heaven

آسمان
6

heavenly

heavenly

آسمانی (سماوی)

horizon

horizon

(خط) افق

lightning

lightning

آذرخش (برق)

meteor

meteor

شهاب (نجوم)
7

mist

mist

مه

moon

moon

ماه

nimbus

nimbus

ابر نیمبوس

overcast

overcast

ابری
8

overhead

overhead

از بالای سر (بر فراز آسمان)

pall

pall

توده (ابر)

rainbow

rainbow

رنگین کمان

shooting star

shooting star

ستاره دنباله‌دار (شهاب‌سنگ)
9

sky

sky

آسمان

skywards

skywards

(رو) به آسمان (به طرف آسمان)

star

star

ستاره (ستاره (شکل))

starless

starless

بی‌ستاره (آسمان شب)
10

sunburst

sunburst

خورشید تافت (ظهور خورشید از پشت ابر، اشعه‌های خورشید از پشت ابر)

sunny

sunny

آفتابی

thunder

thunder

تندر (رعد، آسمان غرنبه، آسمان غرش)

thundercloud

thundercloud

ابر تندری (ابر باران‌زا)
11

tornado

tornado

گردباد

vapor

vapor

بخار (دود)

white-out

white-out

برف و مه (برف‌گرفتگی، برف و بوران)

zenith

zenith

سمت‌الرأس (سرسو)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *