دسته بندی ها
بزن بریم

شبکه های اجتماعی

لغات انگلیسی شبکه های اجتماعی

1

blogosphere

blogosphere

حوزه وبلاگ‌نویسی (مجموعه وبلاگ‌ها)

bulletin board

bulletin board

سیستم تابلوی اعلانات (اینترنت)

chat

chat

حرف زدن (گپ زدن، چت کردن)

chat room

chat room

اتاق گفتگو (کامپیوتر) (اتاق چت)
2

citizen journalism

citizen journalism

شهروند خبرنگاری

clickjacking

clickjacking

کلیک دزدی (کلاهبرداری اینترنتی)

CMC

CMC

ارتباطات با واسطه کامپیوتر

cybernaut

cybernaut

کاربر اینترنت
3

cybersex

cybersex

سکس مجازی (رابطه جنسی در فضای مجازی)

facebook

facebook

فیسبوک

feed

feed

خوراک وب (فید)

feed reader

feed reader

فیدخوان (وب)
4

flash mob

flash mob

فلش ماب (پدیده اجتماعی) (قرار دسته جمعی هدفمند)

follow

follow

فالو کردن (فضای مجازی) (دنبال کردن)

followee

followee

صاحب صفحه (در فضای مجازی)

follower

follower

پیرو (دنبال کننده، طرفدار)
5

handle

handle

نام کاربری (در توئیتر که بعد از @ می‌نویسند)

hashtag

hashtag

هشتگ (با نماد #)

like

like

لایک کردن (فضای مجازی)

like

like

لایک (فضای مجازی)
6

live blog

live blog

وبلاگ لحظه‌نگار

message board

message board

تالار گفتگو (فروم)

microblogging

microblogging

بلاگ‌نویسی میکرو (میکروبلاگینگ)

mud

mud

بازی کامپیوتری آنلاین چندنفره
7

myspace

myspace

مای‌اسپیس (شبکه مجازی)

netiquette

netiquette

آداب معاشرت در فضای مجازی (نتیکت)

netizen

netizen

کاربر فعال اینترنت (خوره اینترنت)

newsgroup

newsgroup

گروه خبری
8

profile

profile

شرح حال (پروفایل)

retweet

retweet

بازنشر توئیت‌های کاربران دیگر (ریتوئیت کردن)

role-playing game

role-playing game

بازی نقش‌بازی

second life

second life

زندگی دوم (نوعی بازی در فضای مجازی)
9

silver surfer

silver surfer

کاربر مسن اینترنت (افراد پیر کاربر اینترنت)

social bookmarking

social bookmarking

اشتراک گذاری لینک صفحات (روش تبادل لینک در فضای مجازی)

social networking

social networking

شبکه اجتماعی

surfer

surfer

کاربر اینترنت
10

system operator

system operator

اپراتور سیستم

thread

thread

ریسه (رایانه) ([مجموعه‌ای از نظرات])

troll

troll

پیام توهین‌آمیز (به منظور تحریک افراد به پاسخگویی در فضای مجازی)

tweet

tweet

پست گذاشتن در شبکه اجتماعی توئیتر
11

tweet

tweet

پست در توئیتر (توئیت)

twitter

twitter

پست گذاشتن در شبکه اجتماعی توئیتر

twitter

twitter

توئیتر (شبکه اجتماعی)

usenet

usenet

یوزنت (گروه خبری)
12

user group

user group

گروه (فضای مجازی)

VLE

VLE

فضای آموزش مجازی

webhead

webhead

معتاد به اینترنت (خوره اینترنت)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.