دسته بندی ها
بزن بریم

سفر در فضا

لغات انگلیسی سفر در فضا

1

aerospace

aerospace

هوافضا

astronaut

astronaut

فضانورد

booster

booster

موشک تقویت‌کننده

cosmonaut

cosmonaut

فضانورد
2

countdown

countdown

شمارش معکوس (قبل از پرتاب موشک و ...)

dock

dock

متصل کردن (سفینه فضایی)

gravity

gravity

نیروی جاذبه (زمین)

intergalactic

intergalactic

میان‌کهکشانی (بین کهکشانی)
3

interplanetary

interplanetary

میان‌سیاره‌ای

interstellar

interstellar

میان‌ستاره‌ای (بین ستاره‌ای)

land

land

بر زمین نشاندن (فرود آوردن)

landing

landing

فرود (هواپیما و ...)
4

launch

launch

پرتاب کردن (به فضا)

mission

mission

سفر فضایی (اعزام به فضا)

NASA

NASA

اداره کل ملی هوانوردی و فضا (ناسا)

orbit

orbit

مدار (گردش)
5

orbital

orbital

مداری (وابسته به مدار)

platform

platform

سکو

pod

pod

بخش جداشونده (سفینه فضایی)

probe

probe

کاوشگر
6

rocket

rocket

موشک (راکت)

satellite

satellite

ماهواره

spacecraft

spacecraft

فضاپیما (سفینه فضایی)

spaceman

spaceman

فضانورد
7

spaceship

spaceship

سفینه فضایی

space shuttle

space shuttle

سفینه فضایی (شاتل فضایی)

space station

space station

ایستگاه فضایی

spacesuit

spacesuit

لباس فضانوردی
8

spacewalk

spacewalk

پیاده‌روی فضایی (قدم زدن در فضا (زمانی که فضانورد خارج از سفینه است))

spacewoman

spacewoman

فضانورد

Sputnik

Sputnik

اسپوتنیک ([ماهواره فضایی])

take-off

take-off

بلند شدن از زمین (هواپیما) (پرواز)
9

weightless

weightless

بی‌وزن (آزاد از جاذبه زمین (در فضاپیما))
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *