دسته بندی ها
بزن بریم

ورزش

لغات انگلیسی ورزش

1

exercise

exercise

ورزش

exercise

exercise

تمرین کردن (ورزش کردن، ورزیده کردن)

able-bodied

able-bodied

سالم (خوش بنیه)

health club

health club

باشگاه تندرستی (باشگاه ورزشی)
2

stamina

stamina

استقامت (توان بدنی، بنیه)

weight

weight

وزنه (بار)

spinning

spinning

کلاس دوچرخه ثابت (اسپینینگ)

aerobic

aerobic

هوازی
3

jogging

jogging

[آهسته] دویدن

pant after

pant after

نفس نفس زدن

step

step

قدم (گام، مرحله)

aerobics

aerobics

تمرین های بدنی (تمرین های هوازی)
4

punching bag

punching bag

کیسه بوکس (کیسه مشت زنی)

air

air

هوا (هوایی)

cardio

cardio

نرمش هوازی

PE

PE

تربیت بدنی
5

keep-fit

keep-fit

تناسب اندام

strengthen

strengthen

تقویت کردن

exercise bike

exercise bike

دوچرخه ثابت

tone

tone

خوش فرم کردن (رو فرم آوردن)
6

strenuous

strenuous

دشوار (طاقت‌فرسا)

muscular

muscular

هیکلی (ماهیچه‌ای، عضلانی)

trim

trim

خوش هیکل (متناسب)

fit

fit

متناسب (تندرست)
7

stretch

stretch

کش و قوس دادن (کشش انجام دادن)

push-up

push-up

دراز - نشست

regimen

regimen

رژیم (دستور)

strong

strong

نیرومند (قوی، پرقدرت)
8

work off

work off

غلبه کردن (بر احساسات)

unfit

unfit

نامناسب (فاقد صلاحیت)

fitness

fitness

تناسب اندام

shape

shape

خوش‌هیکلی (تناسب اندام)
9

personal trainer

personal trainer

مربی ورزشی شخصی

sweat

sweat

عرق کردن (تعریق کردن)

anaerobic

anaerobic

بی هوازی

walk

walk

راه رفتن (پیاده رفتن، قدم زدن)
10

health spa

health spa

مرکز تن‌آسایی و سلامت (اردوگاه تندرستی)

run

run

دویدن

work out

work out

بدنسازی کردن

short-winded

short-winded

از نفس افتاده (نفس کم آورده)
11

play

play

بازی کردن

pant

pant

نفس نفس زدن

puffed

puffed

از نفس افتاده (نفس کم آورده)

fitness center

fitness center

باشگاه تناسب اندام
12

athlete

athlete

ورزشکار

walking

walking

پیاده‌روی

tonify

tonify

سفت کردن عضلات (خوش فرم کردن عضلات)

squat thrust

squat thrust

(حرکت ورزشی) اسکوات
13

athletic

athletic

ورزشی

iron

iron

وزنه زدن

workout

workout

ورزش (تمرین، بدنسازی)

pump

pump

وزنه زدن
14

sit-up

sit-up

دراز - نشست

train

train

تمرین کردن (تمرین دادن)

jog

jog

(آهسته) دویدن (به منظور ورزش کردن)

breath

breath

نفس (تنفس)
15

form

form

خوش هیکلی (تناسب اندام)

cross-training

cross-training

ورزش جنبی (برای کسب آمادگی در ورزش اصلی)

burn

burn

(چربی) سوختن

power walking

power walking

پیاده روی تند
16

treadmill

treadmill

تردمیل

gym

gym

باشگاه

warm-up

warm-up

گرم کردن بدن (قبل از ورزش)

jog

jog

دوی آهسته (پیاده روی تند)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *