دسته بندی ها
بزن بریم

سازه ها

لغات انگلیسی سازه ها

1

arcade

arcade

پاساژ (بازار سرپوشیده)

arch

arch

طاق (ساختمان، پل و ...) (قوس، چفد)

architecture

architecture

معماری

atrium

atrium

میان‌تالار (فضای بزرگ و باز میان ساختمان، ایتریوم)
2

beam

beam

تیر سقف (آهنی، چوبی و ...) (تیرچه)

blueprint

blueprint

نقشه ساخت (بلوپرینت)

bridge

bridge

پل

build

build

ساختن
3

building

building

ساختمان

buttress

buttress

پشتواره (معماری) (پشت بند، شمع)

cantilever

cantilever

طره (تیر سرکش، تیر کنسول)

chimney

chimney

دودکش
4

civil engineering

civil engineering

مهندسی عمران

column

column

ستون

construction

construction

ساخت و ساز

dam

dam

سد (آب)
5

erection

erection

ساخت (نصب)

exterior

exterior

(نمای) بیرون (ظاهر)

facing

facing

نمای بیرونی دیوار

floor

floor

کف (زمین)
6

flooring

flooring

کفپوش

foundation

foundation

پی (ساختمان) (شالوده، اسکلت)

frame

frame

بدنه (اسکلت)

insulated

insulated

عایق (روکش‌دار)
7

insulation

insulation

عایق (عایق‌بندی)

interior

interior

داخل (درون)

joist

joist

تیرآهن (تیر سقف (چوبی))

pillar

pillar

ستون (عمود)
8

pivot

pivot

نقطه کانونی (محور اصلی، مدار اصلی)

planning permission

planning permission

پروانه ساختمان (مجوز ساخت و ساز)

plasterboard

plasterboard

دیوار خشک (تخته گچ)

render

render

گچ کاری کردن
9

roofing

roofing

بام (بام سازی)

scaffolding

scaffolding

داربست (داربست بندی)

shore up

shore up

دیرک زدن (برای جلوگیری از ریزش)

skeleton

skeleton

اسکلت (استخوان‌بندی)
10

skyscraper

skyscraper

آسمان خراش

span

span

در امتداد چیزی کشیده شدن (طول کشیدن)

structure

structure

ساختار (بنا، سازه)

substructure

substructure

زیربنا (زیرساخت)
11

superstructure

superstructure

روساخت (روبنا)

support

support

تحمل کردن (وزن)

suspend

suspend

آویزان کردن

suspension bridge

suspension bridge

پل معلق
12

tower

tower

برج

truss

truss

خرپا (معماری) (پایه)

walkway

walkway

دالان (گذر، راه)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *