دسته بندی ها
بزن بریم

زندگی دانشجویی

لغات انگلیسی زندگی دانشجویی

1

hall of residence

hall of residence

خوابگاه

fresher

fresher

دانشجوی جدیدالورود (دانشجوی ترم اولی)

gap year

gap year

(سال های) پشت کنکور (سالهای فاصله)

access course

access course

دوره کمک آموزشی
2

application

application

تقاضا (درخواست)

affiliate

affiliate

شعبه (شرکت وابسته)

society

society

انجمن (گروه، جمعیت)

sophomore

sophomore

دانشجو/دانش آموز سال دومی
3

course

course

دوره (آموزشی) (درس)

collegiate

collegiate

دانشگاهی (دانشجویی)

readership

readership

جایگاه دانشیاری

entrance

entrance

ورودی
4

loan

loan

وام

scholarship

scholarship

بورس (کمک هزینه تحصیلی)

tutorial

tutorial

کلاس خودآموز (کلاس خصوصی)

semester

semester

نیمسال (ترم)
5

tenure

tenure

جایگاه هیئت علمی (استاد ممتاز، استاد دائم)

foundation course

foundation course

درس پایه (درس اجباری)

colloquium

colloquium

سمینار (کنفرانس)

fraternity

fraternity

انجمن برادری (دانشگاه‌ها) (باشگاه خصوصی آقایان (خوابگاه‌ها))
6

endowment

endowment

وقف (بخشش)

lecture theater

lecture theater

سالن کنفرانس (سالن همایش)

undergraduate

undergraduate

دانشجوی لیسانس (دانشجوی مشغول به تحصیل)

sorority

sorority

انجمن خواهری (دانشگاه ها) (انجمن نسوان، باشگاه مخصوص خانم ها (خوابگاه))
7

campus

campus

پردیس (دانشگاه) (دانشگاه)

funding

funding

تامین بودجه (سرمایه‌گذاری، بودجه)

lecture

lecture

سخنرانی (ارائه)

dormitory

dormitory

خوابگاه
8

bursary

bursary

بورسیه (کمک هزینه تحصیلی)

session

session

جلسه (نشست)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته)

varsity

varsity

گروه ورزشی دانشگاه (تیم دانشگاه)
9

lecture

lecture

درس دادن (کلاس دانشگاه) (سخنرانی کردن)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل شدن (فارغ‌التحصیل کردن)

lectureship

lectureship

مقام دانشیاری (سمت مدرس دانشگاهی)

seminar

seminar

سمینار (جلسه)
10

freshman

freshman

دانشجوی سال اولی

chair

chair

مدیر گروه (دانشگاه) (رئیس (جلسه و ...))

department

department

وزارت (بخش، گروه آموزشی)

postdoctoral

postdoctoral

پسادکتری (فوق دکترا)
11

place

place

ظرفیت (جای خالی)

clearing

clearing

تکمیل ظرفیت

vacation

vacation

مرخصی (تعطیلات)

faculty

faculty

هیئت علمی (دانشگاه و ...)
12

fee

fee

شهریه (هزینه)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *