دسته بندی ها
بزن بریم

عمل جراحی

لغات انگلیسی عمل جراحی

1

neurosurgery

neurosurgery

جراحی مغز و اعصاب

stitch

stitch

بخیه

stitch

stitch

بخیه کردن (بخیه زدن)

transplant

transplant

پیوند عضو
2

facelift

facelift

عمل زیبایی صورت

anesthetist

anesthetist

متخصص بیهوشی (دکتر بیهوشی)

scrub

scrub

لباس اتاق عمل (گان جراحی)

forceps

forceps

پنس (انبر جراحی)
3

surgeon

surgeon

جراح

incision

incision

برش

circumcision

circumcision

ختنه

sex change

sex change

عمل تغییر جنسیت
4

surgery

surgery

جراحی

reject

reject

پس زدن (عضو پیوندی)

operation

operation

عمل جراحی

operable

operable

درمان پذیر از طریق جراحی (قابل جراحی)
5

nip and tuck

nip and tuck

جراحی پلاستیک صورت (جراحی صورت (برای زیبایی))

bypass

bypass

جراحی باز عروق (بای‌ پس)

operate

operate

جراحی کردن

nose job

nose job

جراحی زيبايی بینی (عمل ترمیمی بینی)
6

gown

gown

روپوش

anesthetize

anesthetize

بیهوش کردن

scalpel

scalpel

تیغ جراحی (اسکالپل)

implant

implant

کاشتن (پیوند زدن)
7

swab

swab

تمیز کردن زخم (با پنبه)

tuck

tuck

عمل جراحی لاغری

biopsy

biopsy

نمونه‌‌برداری (بافت‌برداری)

abortion

abortion

سقط جنین
8

ultrasound

ultrasound

(تصویربرداری پزشکی) امواج فراصوت (فراوا درمانی)

cesarean

cesarean

سزارین [زایمان از راه عمل جراحی]

scan

scan

اسکن کردن (کامپیوتر، پزشکی)

plastic surgery

plastic surgery

جراحی پلاستیک
9

unconscious

unconscious

بیهوش (ناخودآگاه)

keyhole surgery

keyhole surgery

جراحی با لاپاراسکوپ (لاپاراسکوپی)

amputate

amputate

قطع عضو کردن (به دلایل پزشکی) (بریدن اندام)

termination

termination

سقط جنین
10

prep

prep

آماده کردن

come round

come round

به هوش آمدن

post-operative

post-operative

بعد از عمل (جراحی)

skin graft

skin graft

پیوند پوست (گرافت پوستی)
11

operating table

operating table

تخت عمل جراحی (میز جراحی)

implant

implant

کاشت (درون کاشت، عمل بزرگ کردن)

graft

graft

پیوند

anesthesia

anesthesia

بیهوشی (بی‌حسی)
12

undergo

undergo

انجام دادن (متحمل شدن، دستخوش چیزی شدن)

mask

mask

ماسک

open-heart surgery

open-heart surgery

جراحی قلب باز

anesthetic

anesthetic

(داروی) بی‌حس‌کننده ((داروی) بیهوش‌کننده)
13

circumcise

circumcise

ختنه کردن

X-ray

X-ray

عکسبرداری با اشعه ایکس (پزشکی)

swab

swab

گوش پاک کن (سواب (پزشکی))

scrub up

scrub up

شستن دست قبل از جراحی (اسکراب کردن دست)
14

graft

graft

پیوند زدن

transplant

transplant

پیوند زدن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *