دسته بندی ها
بزن بریم

شنا

لغات انگلیسی شنا

1

backstroke

backstroke

کرال پشت (شنا)

bather

bather

شناگر

swimming cap

swimming cap

کلاه شنا

breaststroke

breaststroke

شنای پروانه
2

butterfly

butterfly

شنای پروانه

chlorine

chlorine

کلر (شیمی) (کلرین)

crawl

crawl

کرال (شنا)

dive

dive

شیرجه زدن (شیرجه رفتن)
3

dive

dive

شیرجه

diving

diving

شیرجه

diving board

diving board

تخته شیرجه (استخر) (تخته پرش)

dog-paddle

dog-paddle

شنای سگی
4

freestyle

freestyle

شنای آزاد

gala

gala

مسابقه شنا

goggles

goggles

عینک (ایمنی)

lane

lane

لاین (دو و میدانی، شنا و ...)
5

length

length

طول استخر

lido

lido

استخر سر باز عمومی (بخشی از ساحل)

lifeguard

lifeguard

نجات‌غریق

medley

medley

شنای ترکیبی
6

poolside

poolside

کنار استخر

sidestroke

sidestroke

شنای پهلو

skin-diving

skin-diving

غواصی بدون تجهیزات حرفه‌ای

springboard

springboard

تخته شیرجه (تخته پرش)
7

sprint

sprint

مسابقه سرعت (شنا، دو و ...)

stroke

stroke

حرکت دست و پا (در ورزش شنا)

swim

swim

شنا کردن

swim

swim

شنا
8

swimmer

swimmer

شناگر

swimming

swimming

شنا

swimming bath

swimming bath

استخر عمومی سرپوشیده

swimming pool

swimming pool

استخر شنا
9

swimming trunks

swimming trunks

مایو (مردانه) (شورت شنا، شلوارک بلند مردانه)

swimsuit

swimsuit

مایو (زنانه) (لباس شنا)

swimwear

swimwear

لباس شنا

wading pool

wading pool

استخر کودک
10

wave machine

wave machine

دستگاه موج‌ساز (استخر) (دستگاه تولید موج)

whirlpool

whirlpool

جکوزی (استخر آب گرم)

width

width

عرض استخر
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *