دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم ورزشی

آموزش زبان انگلیسی با فیلم ورزشی – Rudy

امروز آموزش زبان انگلیسی با فیلم ورزشی رودی به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم می کنم. رودی ( به زبان انگلیسی : rudy)…