دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش زبان با فیلم سینمایی

آموزش زبان انگلیسی با فیلم – Maleficent

آموزش زبان انگلیسی با فیلم شماره 35. امروز آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم پلید به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم می…

آموزش زبان انگلیسی با فیلم – chocolat

آموزش زبان انگلیسی با فیلم شماره 32. امروز آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم شکلات به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم می کنم….

آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم – Tommy boy

آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم شماره 31. امروز آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم پسر تامی به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم…

آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم کمدی – casper

آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم کمدی شماره 29. امروز آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم کاسپر به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم می…

آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم – Kill Bill 1

آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم شماره ۳۰٫ امروز آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم بیل را بکش به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم…

یادگیری زبان با دیالوگ فیلم – The life of Pi

یادگیری زبان با دیالوگ فیلم شماره 26. امروز یادگیری زبان با دیالوگ فیلم زندگی پی به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم می کنم. زندگی پی (به…

آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم – closer

آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم شماره 25. امروز آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم یک ذهن زیبا به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت…

آموزش زبان انگلیسی با فیلم – Hugo

آموزش زبان انگلیسی با فیلم شماره 22. امروز آموزش زبان انگلیسی با فیلم هیوگو به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم می کنم. هیوگو (به…

آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم – American Gangster

آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم شماره 21. امروز آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم گنگستر آمریکایی به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم می کنم….