دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

ضمایر موصولی در انگلیسی – بخش دوم

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی را بیاموزید:  ضمایر موصولی انگلیسی یا Relative Pronouns مرکب از دو جزیی از اقسام کلام هستند و مل حرف ربط و ضمیر را تواماً انجام…

ضمایر موصولی در انگلیسی – بخش اول

ضمایر موصولی در انگلیسی – ضمایر موصولی در انگلیسی یا Relative Pronouns مرکب از دو جزیی از اقسام کلام هستند و عمل حرف ربط و ضمیر را تواماً انجام می‌دهند….