دسته بندی ها
بزن بریم

آیلتس

ielts-word

واژگان مشابه و دردسرساز در آیلتس

یکسری از واژه ها در زبان انگلیسی هستند که خیلی خیلی شبیه هم هستند، همین شباهت بیشتر وقت ها شما زبان آموزان عزیز رو که برای آزمون آیلتس و آزمون…