دسته بندی ها
بزن بریم

اجزای کلام در انگلیسی

اجزاء کلام در زبان انگلیسی Parts of speech

 در زبان انگلیسی واژه‌ها بر حسب عملی که انجام می‌دهند به 8 قسمت متمایز می‌گردند که آنها را اجزاء کلام در زبان انگلیسی یا اقسام کلام می‌نامند در این مقاله به معرفی…