دسته بندی ها
بزن بریم

اسامی غیر قابل شمارش در انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

تا اینجا با انواع اسم در زبان انگليسی آشنا شدیم اما باید بدانیم اسامی در زبان انگلیسی از نقطه نظر دستوری به 2 طبقه اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش نیز…

اسامی شمار ناپذیر در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اسامی شمار ناپذیر در زبان انگلیسی را گوش کنید. در کاربرد اسم در زبان انگلیسی به چه نکاتی باید توجه کرد؟…