دسته بندی ها
بزن بریم

اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی شمار ناپذیر در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اسامی شمار ناپذیر در زبان انگلیسی را گوش کنید. در کاربرد اسم در زبان انگلیسی به چه نکاتی باید توجه کرد؟…

اسامی شمار پذیر در زبان انگلیسی

اسامی قابل شمارش در انگلیسی – در کاربرد اسم در زبان انگلیسی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ نکات طلایی استفاده از اسامی قابل شمارش در انگلیسی کدام است؟ به طور…