دسته بندی ها
بزن بریم

اسامی غیر قابل شمارش در زبان

اسامی شمار ناپذیر در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اسامی شمار ناپذیر در زبان انگلیسی را گوش کنید. در کاربرد اسم در زبان انگلیسی به چه نکاتی باید توجه کرد؟…