دسته بندی ها
بزن بریم

استخدام شدن به انگلیسی

استخدام کردن به زبان انگلیسی چی میشه؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی استخدام کردن به زبان انگلیسی را گوش کنید. استخدام کردن به زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی اجاره کردن…