دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم – Ice Age – 4

آموزش زبان انگلیسی با فیلم شماره 42. امروز آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ عصر یخبندان 4 به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم می…