دسته بندی ها
بزن بریم

بردن به زبان انگلیسی

آوردن – بردن در زبان انگلیسی

  [restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد bring در زبان انگلیسی را گوش کنید. اگر در زبان انگلیسی بخواهیم در مورد آوردن یا بردن…