دسته بندی ها
بزن بریم

ترتیب اعداد در انگلیسی

ترتیب در زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی ترتیب در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا می دانید برای بیان ترتیب در زبان انگلیسی ازچه واژه هایی استفاده می…