دسته بندی ها
بزن بریم

تفاوت wish hope

wish-hope-english

تفاوت wish و hope در زبان انگلیسی

اکثر کسانی که در حال آموزش زبان انگلیسی هستند در استفاده از دو کلمه ی wish و hope دچار اشتباه می شوند ، هر کدام از این کلمات به شکل…