دسته بندی ها
بزن بریم

تلفظ عدد صفر به انگلیسی

در زبان انگلیسی چه واژه ای معنی صفر میده؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی صفر به انگلیسی را گوش کنید. آیا می دانید در زبان انگلیسی چه واژه ای معنی صفر میده؟ در زبان انگلیسی…