دسته بندی ها
بزن بریم

توجیه کردن به زبان انگلیسی

توجیه کردن به زبان انگلیسی چگونه است؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید توجیه کردن به زبان انگلیسی با چند کلمه مطرح می شود. منظور از توجیه کردن اعاده…