دسته بندی ها
بزن بریم

حالت ملکی در زبان انگلیسی

حالت اضافی یا حالت ملکی اسم – بخش دوم

در این مقاله ادامه آموزش حالت اضافه در انگلیسی یکی دیگر از حالات عمده اسم را برای شما آوردم. با ما همراه باشید. حذف اسم بعد از پسوند ملکی (‘s):  در…