دسته بندی ها
بزن بریم

حالت های فعل در انگلیسی

فعل و فرم های فعل در زبان انگلیسی

فعل در زبان انگلیسی – فعل در زبان انگلیسی كلمه ­اي است كه براي بیان منظورهاي مختلفی به کار برده می شود در این مقاله از آموزش گرامر با فعل…