دسته بندی ها
بزن بریم

حرف تعريف a

حرف تعریف a و an چه کاربردهایی دارند؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربردهای a و an  در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا می دانید حرف تعریف a و an  چه…