دسته بندی ها
بزن بریم

حرف تعریف a و an

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی – بخش دوم

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی – همانطور که در آموزش قبلی گفته شد حرف تعریف در زبان انگلیسی به 2 دسته حرف تعریف نامعین و حرف تعریف معین دسته بندی…

حرف تعریف a و an چه کاربردهایی دارند؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربردهای a و an  در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا می دانید حرف تعریف a و an  چه…