دسته بندی ها
بزن بریم

خبر انگلیسی با ترجمه

Ayatollah Rafsanjani passes away

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتیAyatollah Rafsanjani passes away را گوش کنید. Ayatollah Rafsanjani passes away – آموزش زبان انگلیسی با اخبار 152٫ متن انگلیسی با ترجمه…