دسته بندی ها
بزن بریم

دانلود آموزش زبان انگلیسی با اخبار

آموزش زبان انگلیسی با اخبار گوشی گوگل پیکسل

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار گوشی گوگل پیکسل را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار گوشی گوگل پیکسل 2 خبر 163 ام است، که  به…

note-news

آموزش زبان انگلیسی با اخبار گلکسی نوت 7

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار گلکسی نوت 7 را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار  گلکسی نوت 7 که خبر161 ام است، اختصاص دارد…

touch-news

آموزش زبان انگلیسی با اخبار فناوری لمس مجازی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار فناوری لمس مجازی را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار فناوری لمس مجازی که خبر155 ام است، اختصاص دارد به…

htc-news

آموزش زبان انگلیسی با اخبار HTC

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اخبار HTC را گوش کنید. آموزش زبان انگلیسی با اخبار HTC که خبر153 ام است، اختصاص دارد به بررسی گوشی…

Ayatollah Rafsanjani passes away

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتیAyatollah Rafsanjani passes away را گوش کنید. Ayatollah Rafsanjani passes away – آموزش زبان انگلیسی با اخبار 152٫ متن انگلیسی با ترجمه…