دسته بندی ها
بزن بریم

در زدن به انگلیسی

در زدن در زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی در زدن در زبان انگلیسی  را گوش کنید. در زدن به انگلیسی – آیا با نحوه بیان کردن برخورد دو شی در…