دسته بندی ها
بزن بریم

زمان فعل های انگلیسی

قيد زمان و زمان فعل در زبان انگلیسی

  قيد زمان و زمان فعل – در این آموزش معنی و موارد استفاده دو کلمه زمان و فرم فعل یا time and tense را به شما آموزش خواهیم داد….