دسته بندی ها
بزن بریم

شغل زبان انگلیسی

شغل در زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی شغل در زبان انگلیسی را گوش کنید. شغل در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی برای بیان مفهوم شغل واژه های…