دسته بندی ها
بزن بریم

صفات ملکی

انواع صفت در زبان انگلیسی – نکات کلیدی

انواع صفت در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی صفات به 8 دسته تقسیم می شوند در این آموزش با انواع صفت در زبان انگلیسی و تعریف صفت خاص، توصیفی، ملکی…