دسته بندی ها
بزن بریم

صفت اشاره

صفت اشاره در انگلیسی – نکات کلیدی

  7- صفت اشاره در انگلیسی (Demonstrative adjective) 1. صفت اشاره در انگلیسی برای اشاره به دور و نزدیک به کار برده می‌شوند و معمولاً به دو نوع متمایز می گردند…