دسته بندی ها
بزن بریم

صفت در انگلیسی

صفت اشاره در انگلیسی – نکات کلیدی

  7- صفت اشاره در انگلیسی (Demonstrative adjective) 1. صفت اشاره در انگلیسی برای اشاره به دور و نزدیک به کار برده می‌شوند و معمولاً به دو نوع متمایز می گردند…

صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی – در این آموزش به بررسی صفت در زبان انگلیسی می پردازیم، همانطور که می دانید صفات در واقع کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد،…