دسته بندی ها
بزن بریم

صفت در زبان انگلیسی

صفت اشاره در انگلیسی – نکات کلیدی

  7- صفت اشاره در انگلیسی (Demonstrative adjective) 1. صفت اشاره در انگلیسی برای اشاره به دور و نزدیک به کار برده می‌شوند و معمولاً به دو نوع متمایز می گردند…

انواع صفت در زبان انگلیسی – نکات کلیدی

انواع صفت در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی صفات به 8 دسته تقسیم می شوند در این آموزش با انواع صفت در زبان انگلیسی و تعریف صفت خاص، توصیفی، ملکی…