دسته بندی ها
بزن بریم

صفت

صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی – در این آموزش به بررسی صفت در زبان انگلیسی می پردازیم، همانطور که می دانید صفات در واقع کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد،…