دسته بندی ها
بزن بریم

ضمایر فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی

ضمایر مفعولی زبان انگلیسی به چه دردی می خورن؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی ضمایر مفعولی زبان انگلیسی را گوش کنید. ضمایر مفعولی زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی در چه مواقعی از…