دسته بندی ها
بزن بریم

ضمیر در زبان انگلیسی

نکاتی در مورد ضمایر شخصی انگلیسی

همانطور که در آموزش قبل گفته شد یکی دیگر از انواع ضمایر، ضمایر شخصی انگلیسی می باشند که از آنها برای جایگزین کردن اسم ها استفاده می شود. ضمایر شخصی انگلیسی به…

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

 یکی دیگر از انواع ضمایر، ضمایر شخصی در زبان انگلیسی می باشند که از آنها برای جایگزین کردن اسم ها استفاده می شود. ضمایر شخصی در زبان انگلیسی به عنوان فاعل…

استفاده از ضمیر در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی استفاده از ضمیر در زبان انگلیسی را گوش کنید. در این پست به نکات کاربردی گرامر استفاده از ضمیر در زبان…