دسته بندی ها
بزن بریم

ضمیر شخصی

نکات تکمیلی ضمیر شخصی در زبان انگلیسی

همانطور که در آموزش‌های قبل گفته شد یکی دیگر از انواع ضمایر ضمیر شخصی در زبان انگلیسی می‌باشند که از آنها برای جایگزین کردن اسم ها استفاده می‌شود. در این مقاله…