دسته بندی ها
بزن بریم

ضمیر it

کاربردهای ضمیر it در زبان انگلیسی- نکات مهم

کاربرد ضمیر it – همانطور که می دانید ضمیر it معمولاً به اشیا اطلاق می‌شود و برای اشخاص به کار برده نمی‌شود ولی ضمیر it کاربردهای دیگری هم دارد که ما…