دسته بندی ها
بزن بریم

فعل begin

شروع کردن چگونه در زبان انگلیسی بیان می شود؟

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی شروع کردن در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا می دانید برای بیان شروع یک کار یا فعالیت در زبان انگلیسی…