دسته بندی ها
بزن بریم

كاربرد could در زبان انگليسي

کاربرد could در زبان انگلیسی – بخش دوم

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد could در زبان انگلیسی – بخش دوم را گوش کنید. آیا می توانید توانایی انجام کار را به زبان انگلیسی…

کاربرد could در زبان انگلیسی – بخش اول

[restrict subscription=1] [/restrict] ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد could در زبان انگلیسی – بخش اول را گوش کنید. کاربرد could در انگلیسی – آیا می توانید توانایی انجام…